Ruslan Podolian

President of Vinnytsia region division of UFBF

Alina Tarasiuk

Representative of the UFBF federation in the Khmelnytskyi region

Andrii Muzyka

President of Dnipro region division of UFBF

Yevhen Osyka

Regional representative in the Dnipropetrovsk region.

Yuri Kovalchuk

Chairman of the UFBF Federation of Khmelnytsky

Mykhaylo Dubchak

BRAND - UFBF Federation MANAGER

Yuliia Manuilovych

SENIOR COACH

Iurii Babushkin

Regional Representativeю. President of Kyiv region division of the Ukrainian Federation of Bodybuilding and Fitness UFBF

Mykyta Varich

SENIOR COACH